Flush Mounts

Acton Flush Mount | Brass
Acton Flush Mount | Brass
$1,150

Trade Price: $977.50

Acton Flush Mount | Nickel
Acton Flush Mount | Nickel
$1,150

Trade Price: $977.50

Aida Flush Mount
Aida Flush Mount
$325

Trade Price: $276.25

Blaine Flush Mount | Antique Brass
Blaine Flush Mount | Antique Brass
$495

Trade Price: $420.75

Blaine Flush Mount | Brushed Nickel
Blaine Flush Mount | Brushed Nickel
$495

Trade Price: $420.75

Blaine Flush Mount | Dark Bronze
Blaine Flush Mount | Dark Bronze
$495

Trade Price: $420.75

Blaine Flush Mount | Polished Chrome
Blaine Flush Mount | Polished Chrome
$495

Trade Price: $420.75

Blaine Flush Mount | Polished Nickel
Blaine Flush Mount | Polished Nickel
$495

Trade Price: $420.75

Brody Flush Mounts | Bronze
Brody Flush Mounts | Bronze
$200 – $450

Trade Price: $170 – $382.50

Brody Flush Mounts | Nickel
Brody Flush Mounts | Nickel
$200 – $450

Trade Price: $170 – $382.50

Cosmic Flush Mount | Brass
Cosmic Flush Mount | Brass
$1,350

Trade Price: $1,147.50

Cosmic Flush Mount | Nickel
Cosmic Flush Mount | Nickel
$1,350

Trade Price: $1,147.50

Dandelion Flush Mount | Antique Brass
Dandelion Flush Mount | Antique Brass
$1,050

Trade Price: $892.50

Dandelion Flush Mount | Polished Nickel
Dandelion Flush Mount | Polished Nickel
$1,050

Trade Price: $892.50

Demille Flush Mount | Brass
Demille Flush Mount | Brass
$995

Trade Price: $845.75

Demille Flush Mount | Nickel
Demille Flush Mount | Nickel
$995

Trade Price: $845.75

Demille Petite Flush Mount | Brass
Demille Petite Flush Mount | Brass
$495

Trade Price: $420.75

Demille Petite Flush Mount | Nickel
Demille Petite Flush Mount | Nickel
$495

Trade Price: $420.75

Fireball Flush Mount | Antique Brass
Fireball Flush Mount | Antique Brass
$2,210

Trade Price: $1,878.50

Fireball Flush Mount | Nickel
Fireball Flush Mount | Nickel
$2,210

Trade Price: $1,878.50

Flair Flush Mount | Dark Bronze
Flair Flush Mount | Dark Bronze
$825

Trade Price: $701.25

Flair Flush Mount | Polished Nickel
Flair Flush Mount | Polished Nickel
$825

Trade Price: $701.25

Hammond Flush Mount | Brass
Hammond Flush Mount | Brass
$1,125

Trade Price: $956.25

Hammond Flush Mount | Nickel
Hammond Flush Mount | Nickel
$1,125

Trade Price: $956.25

Javier Crystal Flush Mount | Brass
Javier Crystal Flush Mount | Brass
$1,050

Trade Price: $892.50

Javier Crystal Flush Mount | Nickel
Javier Crystal Flush Mount | Nickel
$1,050

Trade Price: $892.50

Lowe Flush Mount | Brass
Lowe Flush Mount | Brass
$995

Trade Price: $845.75

Lowe Flush Mount | Nickel
Lowe Flush Mount | Nickel
$995

Trade Price: $845.75

Meteor Flush Mount | Black Iron
Meteor Flush Mount | Black Iron
$1,195

Trade Price: $1,015.75

Meteor Flush Mount | Gold
Meteor Flush Mount | Gold
$1,195

Trade Price: $1,015.75

Meteor Flush Mount | Nickel
Meteor Flush Mount | Nickel
$1,195

Trade Price: $1,015.75

Meteor Flush Mount | Silver
Meteor Flush Mount | Silver
$1,195

Trade Price: $1,015.75

Meteor Grand Flush Mount | Black Iron
Meteor Grand Flush Mount | Black Iron
$1,595

Trade Price: $1,355.75

Meteor Grand Flush Mount | Gold
Meteor Grand Flush Mount | Gold
$1,595

Trade Price: $1,355.75

Meteor Grand Flush Mount | Nickel
Meteor Grand Flush Mount | Nickel
$1,595

Trade Price: $1,355.75

Monroe Burst Flush Mount
Monroe Burst Flush Mount
$895

Trade Price: $760.75

Nicholas Nickel Flush Mounts
Nicholas Nickel Flush Mounts
$725 – $875

Trade Price: $616.25 – $743.75

Stafford Nickel & Crystal Flush Mount
Stafford Nickel & Crystal Flush Mount
$695

Trade Price: $590.75

Vanguard Flush Mount | Brass
Vanguard Flush Mount | Brass
$1,750

Trade Price: $1,487.50

Vanguard Flush Mount | Nickel
Vanguard Flush Mount | Nickel
$1,750

Trade Price: $1,487.50

Wynn Square Flush Mount | Antique Brass
Wynn Square Flush Mount | Antique Brass
$750.50

Trade Price: $637.92

Wynn Square Flush Mount | Dark Bronze
Wynn Square Flush Mount | Dark Bronze
$750.50

Trade Price: $637.92

Wynn Square Flush Mount | Polished Nickel
Wynn Square Flush Mount | Polished Nickel
$750.50

Trade Price: $637.92

Plantation’s