Barware

Agoura Lucite Coasters Set | Malachite
Agoura Lucite Coasters Set | Malachite
$105.50
Sale Price: $49.99
Agoura Lucite Coasters Set | Natural
Agoura Lucite Coasters Set | Natural
$105.50
Sale Price: $49.99
Bacchus Double Glass Decanter | Pale Blue
Bacchus Double Glass Decanter | Pale Blue
$195.50
Sale Price: $99.99
Bacchus Glass Decanter | Blue
Bacchus Glass Decanter | Blue
$150.50
Sale Price: $74.99
Barnum Bottle Openers
Barnum Bottle Openers
$50
Sale Price: $9.99
Bella Decanter | Lapis & Nickel
Bella Decanter | Lapis & Nickel
$315.50
Sale Price: $199.99
Bella Decanter | Malachite & Brass
Bella Decanter | Malachite & Brass
$315.50
Sale Price: $199.99
Bella Decanter | Quartz & Brass
Bella Decanter | Quartz & Brass
$315.50
Sale Price: $199.99
Bella Decanter | Quartz & Nickel
Bella Decanter | Quartz & Nickel
$315.50
Sale Price: $199.99
Clarita Bottle Stopper | Rose Quartz
Clarita Bottle Stopper | Rose Quartz
$60
Sale Price: $24.99
Clarita Bottle Stopper | Tiger's Eye
Clarita Bottle Stopper | Tiger's Eye
$60
Sale Price: $24.99
Cluster Bottle Stopper | Rose Quartz
Cluster Bottle Stopper | Rose Quartz
$95
Sale Price: $39.99
Cluster Bottle Stopper | Smoky Agate
Cluster Bottle Stopper | Smoky Agate
$65
Sale Price: $39.99
Clustered Bottle Stopper | Crystal
Clustered Bottle Stopper | Crystal
$65
Sale Price: $39.99
Cranio Bottle Stopper
Cranio Bottle Stopper
$25
Sale Price: $4.99
Cubano Crystal Ashtray
Cubano Crystal Ashtray
$75
Sale Price: $39.99
Emily Glass Decanter
Emily Glass Decanter
$180.50
Sale Price: $99.99
Franco Decanter
Franco Decanter
$125
Sale Price: $74.99
Houston Hide Coasters | Zebra
Houston Hide Coasters | Zebra
$95
Sale Price: $59.99
Knaps Leather Wine Rack
Knaps Leather Wine Rack
$325
Sale Price: $149.99
Loretto Snake Coasters Set | Grey
Loretto Snake Coasters Set | Grey
$95
Sale Price: $49.99
Loretto Snake Coasters Set | Red Berry
Loretto Snake Coasters Set | Red Berry
$95
Sale Price: $49.99
Metallique Ice Bucket
Metallique Ice Bucket
$295
Sale Price: $199.99
Sawtelle Decanters | Polished Nickel
Sawtelle Decanters | Polished Nickel
$175
Sale Price: $99.99
Skull & Crossbones Glass Decanter
Skull & Crossbones Glass Decanter
$95.50
Sale Price: $34.99
Stellar Coasters Set | White & Gold
Stellar Coasters Set | White & Gold
$135
Sale Price: $59.99
Stellar Coasters Set | White & Platinum
Stellar Coasters Set | White & Platinum
$135
Sale Price: $59.99
Tambora Agate Bottle Stoppers
Tambora Agate Bottle Stoppers
$35
Sale Price: $14.99
Trace Round Nickel Buckets
Trace Round Nickel Buckets
$275 – $300
Sale Price: $174.99 – $199.99
Triple Crown Stainless Corkscrew
Triple Crown Stainless Corkscrew
$35
Sale Price: $14.99
Uganda Horn Bottle Opener
Uganda Horn Bottle Opener
$25
Sale Price: $14.99
Waverly Glass Ice Bucket
Waverly Glass Ice Bucket
$125
Sale Price: $69.99
Woodford Leather Coasters Set | Black
Woodford Leather Coasters Set | Black
$95
Sale Price: $49.99
Zero Ice Buckets
Zero Ice Buckets
$150.50
Sale Price: $99.99
Once-A-Year